MMM:n ja Rosleshozin välisen Luoteis-Venäjän metsäohjelman hankkeessa työstettiin vuoden 2010 aikana Karjalan metsähallinnon kehittämisehdotuksia. Ehdotusten tavoitteena on kehittää ja parantaa nykyisiä metsätalouden suunnittelu-, ohjaus- ja valvontajärjestelmiä. Ehdotusten laatimiseen osallistui suomalaisten lisäksi lukuisa joukko Venäjän ja Karjalan tasavallan metsäsektorin asiantuntijoita.

Kehittämisehdotukset

Предложения