Seminaariaineistot: Metsäsektorin pk-yritysten liiketoimintamahdollisuudet Suomen ja Venäjän rajan yli

Bofori-hankkeen Petroskoissa 18.12.2019 pidetyn sidosryhmätilaisuuden aineistot: Ohjelma Yhteenveto Esitykset: 1 Katsaus hankkeen ensimmäiseen toteutusvuoteen ja tulevan vuoden suunnitelmat 2 Metsäsektorin liiketoimintapotentiaalikyselyn tulokset Suomesta 3 Venäläisten metsänvuokraajien ja metsäpalveluiden toimittajien kyselyn tulokset 4 Kokemuksia hankkeen puitteissa pidetyistä koulutustilaisuuksista 5 Intensiivisen metsätalouden näkökulmia hanketoiminnan piirissä olevissa nuorissa metsissä Venäjällä 6 Metsänhoitotöiden käytännön valvonta ja kokemus Suomess 7 Pikkukopterien käyttö metsälain valvonnassa Suomessa vuodesta 2020 eteenpäin 8 Lehtipuu-kuusikoiden hoito Venäjän Karjalassa 9 Tuloksia …

Tverin alueen liiketoimintamahdollisuudet metsäsektorilla

Tverin alueen investointimahdollisuuksia esitellään 17.3. klo 10-12 Venäjän kaupallisessa edustustossa. Tapahtuman tarkoitus on tarjota suomalaisille yrittäjille, sijoittajille ja muille ammattilaisille tietoa alueesta, liiketoimintamahdollisuuksista etenkin metsäsektorilla. Esittelyt keskittyvät liiketoimintaympäristöön, kauppalainsäädännön mukauttamiseen, yritystoimintaa koskeviin tietoihin sekä sijoitusmahdollisuuksien päivitykseen. 5 johtavaa metsäyhtiötä esittelevät tuotteitaan potentiaalisille yhteistyökumppaneille. Lue lisää: KUTSU 

METAFor-hanke kehittää metsäalan opetus- ja koulutusohjelmaa Suomessa ja Venäjällä

Luonnonvarakeskuksen (Luke) johtamassa METAFor-hankkeessa kehitetään monitasoista opetus- ja koulutusohjelmaa metsien kestävän käytön ylläpitämiseksi Suomessa ja Venäjällä. Kolmevuotinen Multi-level Education Towards Advanced Forestry (METAFor) -hanke luottaa opetuksen ohella koulutustapahtumien ja seminaarien voimaan. Hankkeen aikana Suomessa ja Venäjällä järjestetään yhteensä parikymmentä koulutus- ja opetustapahtumaa yliopisto-opiskelijoille, koululaisille ja metsäalan ammattilaisille. Kaikki opetusmateriaali tulee avoimeen käyttöön hankkeen päättymisen jälkeen. Suomessa opetuksen kehittämisestä vastaa Helsingin yliopiston metsätieteellinen tiedekunta. Luken lisäksi hankkeeseen osallistuvat Helsingin ja Lappeenrannan yliopistot, …

Seminaariaineistot: Metsäsektorin pk-yritysten liiketoimintamahdollisuudet Suomen ja Venäjän rajan yli

Metsäsektorin pk-yritysten liiketoimintamahdollisuudet Suomen ja Venäjän rajan yli Tulosjulkistus- ja keskustelutilaisuus sidosryhmille ma 16.9.2019, Joensuu Tiivistelmä esityksistä Esitykset: Suomalaisten yrittäjien kiinnostus ja tarpeet. Pasi Poikonen, Luke Onko Venäjällä tarjolla urakoita suomalaisille metsäalan yrityksille? Jari Marjomaa, Karelian Wood Company Työvoiman liikkuminen ETA-alueen ulkopuolelta – mitä suoraan työsuhteeseen liittyvien lupien hoitaminen vaatii yrittäjältä? Antti Karjalainen, Kaakkois-Suomen TE-palvelut Metsähallituksen työtarpeet metsäpalveluissa. Aarni Tolonen, Metsähallitus Pohjanmaa-Kainuu Metsänhoitoyhdistys työtilausten ja työsuoritteiden välittäjänä. Ilkka Ämmälä, Pohjois-Karjalan …

Itä-Suomessa kiinnostaa venäläinen metsätyövoima, Venäjällä suomalainen osaaminen metsäteiden rakentamisessa ja harvennushakkuissa

Osa itäsuomalaisista metsäpalveluyrityksistä kärsii työvoimapulasta ja on kiinnostunut rekrytoimaan työvoimaa Venäjältä. Venäjällä on kysyntää erityisesti suomalaisten osaamiselle metsäteiden rakentamisessa ja niiden ylläpidossa. Karelia CBC -rajaohjelmaan kuuluvassa Bofori-hankkeessa parannetaan mahdollisuuksia rajan ylittävään metsäalan yrittäjien yhteistyöhön Suomen ja Venäjän Karjalassa. Yritysten kiinnostusta yhteistyöhön kartoitettiin kyselytutkimuksen avulla. Kyselyssä selvitettiin myös tarpeita ammatilliselle täydennyskoulutukselle. Tuloksia esitellään 16.9. Joensuussa järjestettävässä seminaarissa. Itä-Suomessa kiinnostusta työvoiman rekrytointiin Venäjältä Itäsuomalaisille metsäpalveluyrityksille tehtyyn kysely- ja haastattelututkimukseen osallistui kaikkiaan 59 yrittäjää. …

Matkalla Venäjän Karjalassa – metsästä liiketoimintaa

Luken tutkijan Pasi Poikosen blogiartikkeli Hanketoiminta on kuin liiketoimintaa, jossa pitää aktiivisesti olla läsnä siellä, missä tapahtuu. Lähdin Venäjän Karjalaan venäläisen bioenergiaryhmän mukaan tutustumaan alueen metsäteollisuuden nykytilaan. Matkan aikana tein venäläiselle metsäteollisuudelle tutuksi ajankohtaista Luonnonvarakeskuksen (Luke) hanketoimintaa metsäsektorilla. Päätavoite oli löytää puunhankintayrityksistä kontakteja liiketoiminnan kehittämisestä kiinnostuneista henkilöistä. Metsäbioenergia lämmön lähteenä Suomessa pyritään yhdistämään hyvä nuoren metsän hoito rankapuun käyttöön energiantuotannossa. Venäjän Karjalassakin paikalliset lämpölaitokset ovat siirtyneet käyttämään metsähakkeen ja turpeen …

Venäjän Kaupallisen edustuston tapahtumia Helsingissä

Venäjän Kaupallinen edustusto Suomessa kutsuu Teidät osallistumaan seuraaviin taloudelliseen yhteistyöhön tähtääviin tilaisuuksiin ja seminaareihin, jotka järjestetään syksyn aikana edustuston tiloissa, osoitteessa: Tehtaankatu 1 C, Helsinki: Venäläisten rakennusmateriaalien tuottajien esittelytilaisuus 11.lokakuuta 2018 klo 14.00-17.00, jossa alan johtavat yritykset esittelevät itsensä ja tuotteitaan. Tapahtuman ohjelman puitteissa esitellään yritykset ja niiden tuotteet suomalaisille elinkeinotoimijoille, pidetään B2B-neuvotteluja; Novgorodin alueen bisness-missio 23. lokakuuta 2018 klo 9.00-11.30. Helsingissä vierailee Novgorodin alueen kuvernööri Andrei Nikitinin johtama valtuuskunta. …

Pohjoisten alueiden arvokkaat metsät on kartoitettu Suomen, Ruotsin ja Venäjän asiantuntijoiden yhteistyönä

Ymparisto.fi Tiedote 14.12.2017, http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Pohjoisten_alueiden_arvokkaat_metsat_on_(45433) Kansainvälisesti merkittäviä luontoalueita on jäljellä pohjoisessa Ruotsissa ja Suomessa sekä Luoteis-Venäjällä. Tämän laajan alueen luontoarvoja on nyt ensimmäistä kertaa tarkasteltu yhtenä kokonaisuutena, mikä mahdollistaa arvokkaiden alueiden tehokkaan suojelun ja ekologisten yhteyksien turvaamisen. Suomen ympäristökeskuksen Barentsin alueen luonnonsuojeluverkostoa tarkastelleessa hankkeessa on valmistunut tulokset Ruotsin ja Suomen pohjoisosien sekä Luoteis-Venäjän metsistä ja suojelualueiden määrästä. Luoteis-Venäjä pitää sisällään Karjalan tasavallan, Muurmannin alueen, Arkangelin alueen, Komin tasavallan ja Nenetsien autonomisen …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.