Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Venäjän federaation hallitus hyväksyi istunnossaan 18.03. metsälakiesityksen pääperiaatteet. Erillistä metsämaksulakia ei säädetä ja valtion metsävarannon hallinto organisoidaan uudelleen.

Metsälakiesitys viimeistellään talkeh- ja luonnonvaraministeriön johdolla 20.04. mennessä. Ministerit Gref ja Trutnev puolustavat yhdessä lakiesitystä. Presidentti Putin suhtautuu varovaisesti yksityiseen metsänomistukseen ja korostaa laajan yhteiskunnallisen keskustelun tarvetta. Duuman luonnonvarakomitean jäsenet epäilevät yksityistä metsänomistusta ja pelkäävät ulkomaisten yritysten kilpailua vuokrauksessa.

Lue muistio