Pertti Veijolan mediakatsaus, UM/Moskova

Izvestijassa julkaistiin 29.07 luonnonvaraministeri V. Artjuhovin artikkeli otsikkona ”Luonnontiedon oppitunti”. Ministeri tarkastelee artikkelissaan ministeriönsä toiminnan keskeisiä kysymyksiä. Tärkeitä yleisiä ajankohtaisia kysymyksiä ovat korkoperusteiset luonnonvarojen käyttömaksut ja maksut negatiivista ympäristövaikutuksista.

Öljy- ja kaasuvarojen käytön ja tutkittujen varantojen suhde kehittyy epäedulliseen suuntaan. On haastava tavoite hankkia vuoteen 2020 mennessä puolet tuotannon kasvusta uusilta alueilta.

Puunkorjuuyrityksistä aiotaan tehdä pitkäaikaisten sopimusten kautta vastuullisia kestävän metsätalouden harjoittajia. Taas kerran tuodaan esille perinteinen venäläisen metsänhoidon huoli metsien vajaakäytöstä ja vanhojen metsien runsauden aiheuttamista ongelmista ottamatta huomioon tilanteen antamia mahdollisuuksia; voidaan sekä lisätä hakkuita että kehittää metsien suojelua.

Artjuhovin oppitunti 140803