Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Lesnoe Hozjaistvo-aikakauslehdessä No 4/2004 oli useita artikkeleja, joissa käsiteltiin ajankohtaisia kehittämiskysymyksiä ja arvosteltiin metsälakiesitystä. Muistiossa referoidaan ja arvioidaan niitä.

Monissa yhteyksissä pohdittua kansallisen metsäpolitiikan puuttumista voidaan selitää myös historiallisilla syillä; suunnitelmataloudessa ei tarvittu metsäpolitiikkaa.

Nyt esitetään ohjelman laatimista leshoosien reformista vaikka uudistus on käynnistymässä. Vaarana on, että uudesta aluehallinnon rakenteesta tulee monimutkainen.

Omistajalle selvästi korkeamman kantohinnan antaneesta leimikoiden huutokaupoista aiotaan luopua vaikka kaikkine puutteineenkin menetelmä on ollut etenemistä kohti markkinamekanismia.

Lue muistio