Karjalan päämies ja Venäjän metsäviraston johtaja ovat sopineet intensiivisen metsätalouden tiekartasta ja Karjalan tasavalta on sisällytetty pilottialueisiin.

Intensiivisen metsätalouden mallin pilottiprojekti kattaa koko Karjalan alueen ja siihen osallistuvat muun muassa Segezhan sellu- ja paperitehdas, Zapkarelles, LesenkoNord, Soloman saha, Karellesprom, Ladenso, DOK Kalevala ja Russkij Lesnoi Allians.

Metsätaloutta säätelevien normien valmistelusta ja niihin liittyvistä maastotöistä vastaa Pietarin metsäntutkimuslaitos. Sen on lisäksi tarkoitus järjestää metsäyrityksille ja viranomaisille koulutusta uusien normien soveltamisesta sekä tuottaa ohjeistoja Karjalan luonnonvara- ja ympäristöministeriölle. Pietarin metsäntutkimuslaitos on tuottanut puuhuollon skenaarioita suurille metsäteollisuusyrityksille, jotka soveltavat jo intensiivisen metsätalouden mallia. Laskelmat osoittavat, että hakkuumäärät voivat kasvaa yli 30 prosenttia.

Karjalan tiekartan mukaan uudet metsänhoito-, metsänuudistamis- ja puunkorjuusäännöt valmistellaan vuonna 2019. Julkisen kuulemisen jälkeen ne lähetetään Venäjän luonnonvaraministeriöön ja oikeusministeriöön hyväksyttäväksi. Karjalan luonnonvara- ja ympäristöministeriö voi sen jälkeen tehdä muutoksia metsänhoitopiirien ohjesääntöihin (лесохозяйственный регламент).

Uusien normien odotetaan olevan metsänvuokraajien käytössä vuoden 2019 aikana.

Lähde: Karjalan luonnonvara- ja ympäristöministeriö

Aikaisemmin aiheesta: