Karjalainen, Leinonen, Gerasimov, Husso & Karvinen (eds.). 2009.
Metlan työraportteja 110.

Julkaisu on tutkimushankkeen ”Metsien käsittelyn tehostaminen ja puunkorjuun kehittäminen Luoteis-Venäjällä” loppuraportti, joka käsittelee mm. metsien käsittelyn nykytilaa ja mahdollisia kehityssuuntia, puun korjuun ja kuljetuksen tehostamista sekä metsävarojen saavutettavuutta.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-40-2149-7