Venäjän metsätalousvirasto on hyväksynyt ja lähettänyt kaikille Venäjän alueille suositukset monimuotoisuuden suojelusta puunkorjuussa.

Suositukset on laadittu metsätalousviraston yhteiskuntaneuvoston puitteissa ja Venäjän WWF on osallistunut työhön aktiivisesti. Nykyinen metsälainsäädäntö sisältää säännökset monimuotoisuuden suojelemiseksi, mutta edellyttää suojelukohteiden luettelon laatimista aluetasolla. Aikaisemmin monimuotoisuuden suojelukohteita on sisällytetty virallisiin metsäsuunnittelua ohjaaviin dokumentteihin yhdeksällä alueella, muun muassa Arkangelin, Leningradin, Vologdan, Novgorodin ja Pihkovan alueilla sekä Komin tasavallassa. Lisäksi kahdeksalle alueelle, kuten Karjalan tasavallalle, on valmisteltu suositukset, mutta ne ovat vielä vahvistamatta. Useille alueille aihe on kuitenkin täysin uusi.

Lähde: Venäjän WWF