Useilla Venäjän alueilla joukko metsäteollisuusyrityksiä on allekirjoittanut puukaupan yhteistyön peruskirjan (хартия в сфере оборота древесины), jossa ne sitoutuvat avoimeen, rehelliseen toimintatapaan ja Venäjän lainsäädännön tiukkaan noudattamiseen. Yritykset välttävät harmaalla alueella toimimista sekä velvollisuuksiaan laiminlyöviä sopimuskumppaneita.

Novgorodin alueella peruskirjan ovat allekirjoittaneet Ikea Industry, UPM-Kymmene, Setnovo, Pestovon metsäteollisuuskompleksi ja Hasslacherles. Nämä suuret yritykset muodostavat ydinryhmän, jonka toimintaan pienempien yritysten toivotaan liittyvän.

Arkangelin aluetta koskevan peruskirjan ovat allekirjoittaneet Arkangelin sellu- ja paperitehdas, ULK, Lesozavod 25, Onegan puunjalostuslaitos, Pomorin saha, Ilim Groupin metsäosasto, Titan sekä Region-les.

Vologdan alueella puukaupan peruskirjan on allekirjoittanut tähän mennessä kahdeksan yritystä.

Lähteet: Novgorodin alueen hallinto, Arkangelin alueen hallinto, Vologdan alueen metsäteollisuusosasto