Hannu Kivelän muistio, UM/Moskova

Metsätalousviraston johtaja Valeri Roštšupkin kävi läpi metsäsektorin tämän ja viime vuoden saavutuksia Pietarin kansainvälisessä metsäfoorumissa viime viikolla pitämässään esitelmässä.

Metsäviraston tulevaisuuden painopistealueet ovat metsitys, metsien palontorjunta, metsien suojelu hyönteis- ja tautituhoilta, taistelu laittomia hakkuita vastaan sekä tehokas metsien hyödyntäminen

Puheen sisältö on osin nähtävä poliittiseksi vastavedoksi Metsäteollisuuden harjoittajien ja puunviejien liiton vetämälle Roštšupkinia vastaan suunnatulle parjauskampanjalle

Lue muistio