Venäjän teollisuuden kokonaistuotanto kasvoi vuonna 2019 kaksi prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Puutuoteteollisuuden tuotantoindeksi kasvoi viisi prosenttia ja kemiallisen metsäteollisuuden kolme prosenttia. Erityisesti puutuoteteollisuuden vientimäärät olivat kasvussa.

Venäjällä tuotettiin vuonna 2019 kansallisten tilastojen mukaan 30 miljoonaa kuutiometriä sahatavaraa, josta havusahatavaraa oli yli 90 prosenttia. Sahatavaran tuotantomäärä kasvoi viisi prosenttia edellisvuodesta. Venäläisistä tilastoista puuttuu osa tuotantoa, ja Faostatin tilastojen perusteella arvioidut vuosituotantomäärät ovat noin 14 miljoonaa kuutiometriä suurempia. Sahatavaraa vietiin 36 miljoonaa kuutiometriä*, kasvua oli kolme prosenttia. Tärkeimmät vientimaat olivat edellisvuoden tapaan Kiina, Uzbekistan, Azerbaidzan ja Egypti. Kiinan osuus sahatavaran viennistä oli 64 prosenttia.

Vaneria tuotettiin neljä miljoonaa kuutiometriä ja lastulevyä 10 miljoonaa kuutiometriä. Vanerin tuotanto laski kolme prosenttia edellisvuodesta, kun lastulevyn tuotannossa oli kasvua 17 prosenttia. Kuitulevyn tuotanto oli 682 miljoonaa neliömetriä, ja kasvua edellisvuoteen oli kaksi prosenttia. Kaksi kolmasosaa tuotetusta vanerista vietiin ulkomaille. Vanerin vientimäärä kasvoi 12 prosenttia edellisvuodesta, tärkeimpiä vientimaita olivat edelleen Yhdysvallat, Egypti ja Saksa.

Puumassan tuotanto oli 8,2 miljoonaa tonnia eli neljä prosenttia edellisvuotta vähemmän. Puumassaa vietiin reilu kaksi miljoonaa tonnia, tästä 60 prosenttia Kiinaan. Puumassan vienti väheni kolme prosenttia vuodesta 2018. Paperia ja kartonkia valmistettiin yhteensä 9,1 miljoonaa tonnia, josta vietiin ulkomaille kolmasosa. Tuotanto oli edellisvuoden tasolla, viennissä kasvua oli prosentin verran. Tärkeimmät vientituotteet olivat sanomalehtipaperi sekä päällystämätön voimapaperi, -kartonki ja -pahvi. Tärkeimmät vientimaat olivat edellisvuoden tapaan Intia, Kiina ja Kazakstan.

Venäjän metsäteollisuuden tuotannon ja viennin kehitys 2009-2019:

Suurikokoinen kuva

Tilastolähteet: Rosstat, Venäjän tulli

Sari Karvinen, Luke

 

Vuosi 2018: Venäjän metsäteollisuuden tuotanto ja vienti jatkoivat kasvua vuonna 2018