Venäjän teollisuuden kokonaistuotanto kasvoi vuonna 2018 kolme prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Puutuoteteollisuuden tuotantoindeksi kasvoi 11 prosenttia ja kemiallisen metsäteollisuuden 13 prosenttia. Myös metsäteollisuuden vientimäärät olivat kasvussa.

Venäjällä tuotettiin vuonna 2018 kansallisten tilastojen mukaan 26 miljoonaa kuutiometriä sahatavaraa eli neljä prosenttia edellisvuotta enemmän. Havusahatavaran osuus oli 91 prosenttia tuotannosta. Venäläisistä tilastoista puuttuu osa tuotantoa, ja Faostatin tilastojen perusteella arvioidut vuosituotantomäärät ovat noin 15 miljoonaa kuutiometriä suurempia. Sahatavaraa vietiin 35 miljoonaa kuutiometriä*, kasvua oli seitsemän prosenttia. Tärkeimmät vientimaat olivat edellisvuoden tapaan Kiina, Uzbekistan ja Egypti. Kiinan osuus sahatavaran viennistä oli 63 prosenttia.

Vaneria tuotettiin neljä miljoonaa kuutiometriä ja lastulevyä 9,7 miljoonaa kuutiometriä. Vanerin tuotanto kasvoi seitsemän prosenttia edellisvuodesta, lastulevyn tuotannossa kasvua oli 17 prosenttia. Kuitulevyn tuotanto oli 649 miljoonaa neliömetriä, ja kasvua edellisvuoteen oli yhdeksän prosenttia. Kaksi kolmasosaa tuotetusta vanerista vietiin ulkomaille. Vanerin vientimäärä kasvoi yhdeksän prosenttia edellisvuodesta, tärkeimpiä vientimaita olivat Yhdysvallat, Egypti ja Saksa.

Puumassan tuotanto oli 8,6 miljoonaa tonnia eli kolme prosenttia edellisvuotta suurempi. Sellua vietiin ulkomaille noin kaksi miljoonaa tonnia, tästä 56 prosenttia Kiinaan. Paperia ja kartonkia valmistettiin yhteensä 9,1 miljoonaa tonnia, josta vietiin ulkomaille reilu kolmannes. Tuotanto kasvoi neljä prosenttia edellisvuodesta, viennissä kasvua oli kuusi prosenttia. Tärkeimmät vientituotteet olivat sanomalehtipaperi sekä päällystämätön voimapaperi, -kartonki ja -pahvi. Tärkeimmät vientimaat olivat Intia, Kiina ja Kazakstan.

Venäjän metsäteollisuuden tuotannon ja viennin kehitys 1998-2018:

Tilastolähteet: Rosstat, Venäjän tulli

Sari Karvinen, Luke