Venäjän luonnonvara- ja ympäristöministeriö raportoi metsäsektorin kehitystyön tilanteesta. Presidentin huhtikuussa antamien määräysten täyttämiseksi on valmisteltu seitsemän lakiluonnosta, jotka tulevat duuman käsittelyyn lähiaikoina.
Metsälakiin on mm. valmisteltu seuraavia muutoksia:
  • Mahdollisuutta saada metsiä käyttöön laajennetaan ottamalla nykyisen huutokauppamenettelyn rinnalle kilpailutus. Tällöin yritykset valitaan erillisten valintakriteerien eikä hinnan perusteella. Valtiolla on näin mahdollisuus edistää puunjalostusta antamalla metsien käyttöoikeuksia puuta jalostaville yrityksille.
  • Palautetaan pk-sektorille mahdollisuus saada leimikoita osto-myyntisopimuksella. Mahdollisuus poistettiin vuonna 2009 metsänvuokrauksen edistämiseksi. Metsänkäyttäjä joutuu maksamaan metsän uudistamiseen ja suojeluun liittyvät kulut.
  • Suojametsien käyttöä koskeva ristiriita lainsäädännössä korjataan ja jatkossa suojametsissä kielletään kaupalliset hakkuut.
  • Presidentin syyskuisen määräyksen mukaan luonnonvara- ja ympäristöministeriö valmistelee puun alkuperän seurantaan liittyvää järjestelmää (ks. uutinen 06.11.2013 Venäjän valtiollinen puutavaran seurantajärjestelmä käsittelyssä)