Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Koko Venäjän kattava luonnontilaisiksi katsottavien vähintään 50 000 hehtaarin suuruisten metsien kartasto on valmistunut. Tällaisia metsiä on 289 milj. ha eli 26 % metsäalasta. Euroopan puolella osuus on 9 %. Kartastoa ei tule ymmärtää suojelusuunnitelmaksi vaan lopulliset päätökset tehdään arvioimalla ekologisten, taloudellisten ja sosiaalisten tekijöiden kokonaisuutta.

Ympäristöjärjestöt käyttävät kartastoa omiin tarkoituksiinsa mutta myös virallisen metsäsuunnittelun tulisi hyödyntää sitä. Aineisto palvelee myös ajankohtaista metsähallinnon suunnittelua. Kartoitus on hyvä esimerkki siitä, kuinka metsäntutkimus, ympäristöjärjestöt ja kansainväliset organisaatiot voivat tehdä Venäjällä luovaa yhteistyötä.

Metsäkartasto 251103