Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Luonnonvaraministeriö tehostaa kansallis- ja luonnonpuistojen
toimintaa. Se antoi 15.12. ministeri V. Artjuhovin allekirjoittaman määräyksen muutoksista luonnon- ja kansallispuistojen virkarakenteeseen ja toimenkuviin. Tavoitteena on nykyaikaistaa henkilöstön valintaa ja sijoittumista sekä siten tehostaa puistojen toimintaa.

Lue muistio