Venäjän hallitus on antanut virallisen palautteen edustaja Nosovin toukokuussa jättämään lakiehdotukseen havupuun vientikiellosta.

Lausunnossa todetaan, että ehdotettu vientikielto on WTO-sopimuksen vastainen ja voi johtaa riitamenettelyn aloittamiseen Venäjää vastaan. WTO-ehtojen mukaisesti tavaroiden vientiä ei voida kieltää. Venäjän siviililakiin kirjattua tavaroiden ja palvelujen vapaata liikkumista voidaan rajoittaa, jos se on välttämätöntä turvallisuudelle, ihmisten hengen ja terveyden suojelemiselle tai luonnon ja kulttuurikohteiden säästämiselle. Lakiluonnos ei vastaa federaation lainsäädäntöä koskevaa säätämisjärjestystä. Lisäksi se ei sisällä riittävästi tietoa vientikiellon rikkomisen seurauksista, eivätkä sen määrittelemät sakot ole hallinnollisia rikkomuksia koskevan lainsäädännön mukaisia.

Edellä mainittujen seikkojen perusteella hallitus ei tue lakiluonnosta.

Lähde: Duuman lakitietokanta

Aikaisemmin aiheesta:

01.09.2016 Lakiehdotus havupuun vientikiellosta duuman käsittelyyn