Edustaja Nosovin lakiehdotus (nro 1083535-6 päivätty 26.5.2016) pyöreän havupuun viennin kieltämisestä etenee duuman luonnonvara- ja ympäristökomiteasta duuman käsittelyyn. Kielto olisi esityksen mukaan voimassa viisi vuotta. Lakiluonnoksen ensimmäinen käsittely duumassa olisi komitean ehdotuksen mukaan joulukuun 2016 istunnossa. Luonnos on tällä hetkellä arviointikierroksella lukuisissa hallintoelimissä ja siihen otettiin vastaan muutosehdotuksia 15.7.2016 saakka.

Nosovin esitystä koskeviin dokumentteihin voi tutustua täällä: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(SpravkaNew)?OpenAgent&RN=1083535-6&02

Sen sijaan Nosovin puoluetoveri edustaja Šerinin kuukautta aiemmin lanseeraama esitys (nro 1059183-6 päivätty 29.4.2016) kaiken pyöreän puutavaran viennin kieltämisestä on torpattu duuman luonnonvara- ja ympäristökomiteassa ja palautettu laatijalleen. Perusteluna on se, että koska esityksessä ehdotetaan muutoksia rikoslakiin, sen olisi tullut sisältää Venäjän hallituksen ja korkeamman oikeuden lausunnot.

Šerinin esitystä koskeviin dokumentteihin voi tutustua täällä: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1059183-6&02

Johanna Logrén
Ruoka- ja luonnonvara-alan erityisasiantuntija
Suomen Moskovan suurlähetystö

Aikaisemmin aiheesta: 30.5.2016 Venäjän duuman jäsen esittää kieltoa puunviennille