Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Venäjän federaation hallitus hyväksyi 19.02. periaatteessa vesilakiesityksen mutta määräsi siihen tehtäväksi pieniä tarkistuksia. Lakiesitys tulee tuoda hallitukseen uudelleen 15.03. mennessä.

Luonnonvaralakien valmistelua jatketaan edelleen yhtenä kokonaisuutena. Pääministeri Kasjanov totesi, että näissä laeissa tulee löytää tasapaino hyödyntämisen ja ekologisten näkökohtien välillä. Lehdet korostavat ministeri Grefin vahvaa otetta luonnonvaralakien valmistelussa.

Lue muistio