Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus

Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus (23.9.-6.10.2016) Metsäalan uutiset: Valtiontalouden tarkastusvirasto arvostelee metsäpolitiikan toteutusta. Valtiontalouden tarkastusvirasto on arvioinut Venäjän metsäpolitiikan toteutumista vuosina 2010–2015 ja tehnyt alueilla 2014–2016 tarkastuksia metsien käytöstä. Tarkastusraportti pitää metsäpolitiikan ja metsätalouden kehittämisohjelman (2013–2020) toteutusta heikkona. Suurin osa alueista ei huolehdi niille määrätyistä tehtävistä riittävällä tasolla, mikä näkyy erityisesti puutteina metsäpalojen torjunnassa. Federaation metsätalousvirasto ei toisaalta käytä lain tarjoamaa mahdollisuutta siirtää valtuuksia itselleen silloin, kun alueet eivät suoriudu tehtävistään. Metsien …

Valko-Venäjä investoi taimituotantoon

Valko-Venäjän metsätalousministeriö aikoo investoida kuuteen paakkutaimituotantotarhaan vuosina 2016-2017 Maailmanpankin lainalla. Valko-Venäjän metsäsektorin Maailmanpankin lainoittaman kehittämishankkeen puitteissa järjestetään tarjouskilpailu pääurakoitsijan valitsemiseksi rakentamaan paakkutaimituotantoyksiköt vuoden 2017 loppuun mennessä. Kilpailutuksesta vastaa valtion yhtiö ”Belleseksport”. Pääurakoitsija vastaa taimitarhan vaatimien toimi-, tuotanto- ja taimien varastointitilojen rakentamisesta, tarvittavista tukitiloista ja laitteiston toimituksista ja asennuksista. Tarkempia tietoja hankkeesta on Belleseksportin internetsivuilla: www.bellesexport.by. Lähde: Valko-Venäjän metsätalousministeriön internetsivu http://www.mlh.by/ru/news/3262.html

Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus

Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus (1.8.-26.8.2016) Metsäalan uutiset: Venäjä harkitsee siirtojaan WTO:n tullisidonta- ja sianlihakiistoissa. Maailman kauppajärjestö WTO:n riitojenratkaisupaneeli on asettunut tukemaan EU:n Venäjään kohdistamia kanteita ja vaatii nyt Venäjää purkamaan kaupan esteitä. Venäjän talouskehitysministeriö on ilmoittanut tyytyvänsä paneelin ratkaisuun koskien paperin, palmuöljyn ja jääkaappien tuontitulleja ja sopeuttavansa tullitasonsa WTO-sopimuksen mukaiseksi lähitulevaisuudessa. Venäjä harkitsee kuitenkin valittavansa sianlihan tuonnin rajoittamista koskevasta päätöksestä. Elävien sikojen ja sianlihan tuonti EU:sta Venäjälle on ollut pysähdyksissä tammikuun …

Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus

Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus (8.4.–21.4.2016) Metsäalan uutiset: Kokonaishakkuut lisääntyivät, laittomat hakkuut vähenivät vuonna 2015. Venäjällä hakattiin vuonna 2015 yhteensä 205 miljoonaa kuutiota puuta, mikä on prosentin enemmän kuin vuonna 2014. Metsätalousviraston johtaja varaministeri Ivan Valentikin mukaan kasvulukuja selittää osittain harmaan talouden tulo tilastoinnin piiriin, mikä on osoitus puutavaran seurantajärjestelmän vaikuttavuudesta. Laittomat hakkuut vähentyivät Valentikin mukaan kahdeksan prosenttia ja niiden aiheuttama taloudellinen haitta 20 prosenttia vuonna 2015. (Metsätalousvirasto) Metsäpalokausi alkanut vähäisin tappioin. …

Venäjän valtiontalouden tarkastusvirastolta tyly tuomio erityistalousalueille

BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly, 2016/15, 14.4.2016 Virasto arvioi, että erityistalousalueet eivät juuri ole tukeneet talouskehitystä. Alueiden hallinto on jäykkää ja vastuutonta ja niille annettuja budjettivaroja on käytetty tehottomasti sekä osin vääriin tarkoituksiin. Viimeisen vuosikymmenen aikana erityistalousalueiden tukemiseen ja infrastruktuurirakentamiseen on käytetty budjettivaroja yhteensä 520 mrd. ruplaa (nykykurssilla 7 mrd. euroa). Uusia työpaikkoja erityistalousalueille on kuitenkin syntynyt yhteensä vain runsaat 18 000. Venäjän ensimmäiset nykymallin mukaiset erityistalousalueet aloittivat toimintansa vuonna …

Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus

Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus (18.2.–3.3.2016) Metsäalan uutiset: Maatalous- ja metsäkoneille kovat kierrätysmaksut. Venäjä alkaa kerätä kierrätysmaksuja maatalous- ja metsäkoneiden sekä tienrakennuskoneiden hankinnan yhteydessä. Kierrätysmaksu koskee mm. traktoreita, harvestereita, puimureita ja lukuisia hinattavia maatalouskoneita. Perusmaksu on 150 000 ruplaa (noin 1745 euroa), ja lopullisen maksun suuruuteen vaikuttavat koneen tyyppi, massa, teho ja moottorin tilavuus. Käytettyjen koneiden kierrätysmaksut ovat huomattavan korkeita, ja jo kolmea vuotta vanhemmista koneista tulee maksaa korkeinta maksua. Esimerkiksi yli …

Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus

Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus (22.1.–4.2.2016) Metsäalan uutiset: Ilim Groupille ennätysvuosi Venäjällä. Ilim Groupiin kuuluva International Paper kertoo vuosikertomuksessaan yhtiön käyttökatteen nousseen vuonna 2015 puolitoistakertaiseksi: 724 miljoonaan dollariin. Ilim Groupin Venäjän-myynti kasvoi vuonna 2015 viisi prosenttia, ja vientiorientoituneena yrityksenä se on hyötynyt ruplan arvon heikentymisestä. Yritys ei julkista tarkkoja vientilukuja, mutta sellun kokonaisvienti Venäjältä kasvoi 10,8 prosenttia tammi–marraskuussa 2015. Ilim Group sai vuonna 2015 päätökseen kahden miljardin dollarin investointiohjelmansa, jonka merkittävin osa …

Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus

Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus (9.–22.10.2015) Metsäalan uutiset: Investlesprom konkurssiin. Moskovan välimiestuomioistuin on asettanut ZAO Investlespromin konkurssiin. Hakijana oli Moskovan Pankki, jolla on Investlespromilta 7,7 miljardin ruplan (noin 108 miljoonan euron) saatavat. Investlesprom on osa noin 50 metsätalousyrityksen ryhmää, jo- hon kuuluu mm. Segežan sellu- ja paperitehdas. Karjalassa toiminut hakkuuyhtiö InvestlespromLesozagotovka asetettiin konkurssiin jo tammikuussa 2015. (Rapsi news, Stolica na Onego) Lumber Liquidatorsille sakot laittomasti hakatun mongoliantammen tuonnista. Yhdysvaltalainen parketintoimittaja Lumber Liquidators …

Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus

Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus (11.9.–24.9.2015) Metsäalan uutiset: Venäjä laskee paperin tuontitullia ja kieltää keräyspaperin viennin. Talouskehitysministeriö kieltää keräyspaperin ja -pahvin viennin Venäjältä neljäksi kuukaudeksi. Tavoitteena on ehkäistä keräyspaperipulaa ja lisätä paperin uudelleenkäyttöä. Lisäksi useiden paperi- ja kartonkilaatujen tuontitulleja alennetaan. Offsetpaperin ja kalanteroidun paperin tuontitulli laskee pysyvästi viiteen prosenttiin. Tiettyjen päällystettyjen paperilaatujen tullia lasketaan puolentoista vuoden ajaksi viiteen prosenttiin ja foliopainatuksessa käytettävän folion tuontitulli poistetaan kokonaan puolentoista vuoden ajaksi. Tariffien alennuksilla pyritään …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.