Pertti Veijolan matkakertomus, UM/Moskova

Jekaterinburg on Sverdlovskin alueen ja koko Uralin federaatiopiirin keskus. Kaupungin asukasluku lähitaajamineen on lähes 1.5 miljoonaa. Jo 1700-luvulla alkanut kaivosteollisuus ja siihen perustuva metalliteollisuus on alueen tärkein teollisuuden haara.

Sverdlovsk on metsävaroiltaan suurin alue Uralilla; 13 milj. ha ja 1900 milj.m³. Enimmillään vuotuinen hakkuumäärä oli 22 milj. m³ ja nykyisin metsäteollisuuden hakkuut ovat 4 milj. m³/v. Tyypillinen neuvostoliittolainen metsäteollisuuskompleksi ehdittiin rakentaa valmiiksi mutta sitä ei kyetty uudistamaan ja supistuminen alkoi jo 1970-luvulla. Aikanaan maan kehittyneimpiin metsäteollisuusseutuihin kuulunut alue on taantunut jo sopeutuminenmarkkinatalouteen on vaikeaa.

Uralin valtiollinen metsätekninen yliopisto haluaa kehittää kehittää yhteistyötä alan suomalaisten korkeakoulujen, tutkimuslaitosten sekä metsäkonevalmistajien kanssa.

Lue matkakertomus