Venäjän WWF on koonnut neljän vuoden aikana mittavan tietopaketin Venäjän luonnonsuojelullisesti arvokkaista metsistä (high conservation value forests) sivustoon hcvf.ru.

Karttaosiosta löytyy kvartaalitason tieto luonnonsuojelullisesti arvokkaista metsistä sekä virallisista luonnonsuojelualueista koko Venäjän alueelle. Lisäksi sivustoon on koottu yritysten vapaaehtoisia suojelusopimuksia, aiheeseen liittyviä julkaisuja sekä aluetason dokumentteja, kuten metsätuhoraportteja, punaisia kirjoja ja metsäsuunnitelmia.

Sivustoa täydennetään ja päivitetään jatkuvasti.

Lähde: Venäjän WWF