Puun alkuperän seurantaa koskevassa lainsäädännössä määrätään pakollinen kuormakirja puun kuljetukseen 1.7.2014 alkaen. Kuormakirja on oltava mukana jokaiselle puuerälle ja siitä käyvät ilmi puun omistaja, kuorman lähettäjä ja vastaanottaja, puumäärä, puulaji, puutavaralaji, puukaupan rekisteröintinumero ja autokuljetuksissa rekisterinumero.

Kuormakirjan määrämuoto ja täyttöohjeet löytyvät hallituksen asetuksesta: 21.6.2014 N 571

Lähde: Venäjän hallituksen tiedote

Aikaisemmin aiheesta: 03.02.2014 Puukaupan valvontaa koskevien vaatimusten voimaantulo