Venäjän syyttäjänvirasto selventää metsälain muutosten voimaantuloa.

1.2.2014 alkaen kotitarvekäyttöön hakattua puutavaraa ei saa myydä eteenpäin.

1.7.2014 otetaan käyttöön yhtenäinen kuormakirja puun kuljetuksissa. Dokumentti sisältää tiedot puun omistajasta, kuorman lähettäjästä, vastaanottajasta ja kuljettajasta, puumäärästä, puulajeista, tavaralajeista, lähtö- ja määräpaikasta, puukauppasopimuksen viranomaisilmoituksesta sekä ajoneuvon rekisterinumeron.

1.1.2015 alkaen metsien hoidon, suojelun ja uudistamisen yhteydessä korjattu puu on mitattava metsässä. Myös kotitarvekäyttöön menevä puu mitataan ja mittauksesta huolehtii metsähallinto. Yritykset vastaavat itse puun mittauksesta.

1.7.2015 alkaen puukauppasopimuksista on tehtävä viranomaisille ilmoitus, joka sisältää tiedot puun omistajasta, sopimusosapuolista, puumäärästä, puulajista, puutavaralajista, puunkorjuuseen oikeuttavasta dokumentista, kauppasopimuksesta ja puun mahdollisesta varastointipaikasta.

Lisäksi lakimuutokset sisältävät valtiollisen puukaupan seurantajärjestelmän luomisen. Puun mittaukseen liittyvät yksityiskohdat sekä mallit kuormakirjalle ja puukauppailmoitukselle säädetään erikseen.

Lähde: Arkangelin alueen syyttäjänvirasto

Aikaisemmin aiheesta: 10.01.2014 Puukaupan valvontaa koskeva laki hyväksyttiin Venäjällä