Vuoden 2016 alusta alkaen astuvat voimaan sanktiot puukauppasopimusten rekisteröintivelvollisuuden laiminlyönnistä tai väärien tietojen antamisesta puukaupan tietojärjestelmään EGAIS (Jedinaja gosudarstvennaja informatsionnaja sistema utšjota drevesiny).

Sakot ovat seuraavat:

– julkinen taho 5 000 – 20 000 ruplaa

– ammatinharjoittaja 7 000 – 25 000 ruplaa

– juridinen henkilö 100 000 – 200 000 ruplaa

Lain vaatimukset koskevat vain juridisia henkilöitä ja yksityisiä elinkeinonharjoittajia, ei yksityishenkilöitä.

Rikkeitä koskevat asiakirjat laatii EGAIS-järjestelmän ylläpitäjä eli Venäjän metsätalousvirasto ja sen alueelliset osastot.

Aikaisemmin aiheesta: 03.06.2015 Puukauppasopimusten rekisteröintivelvollisuus astuu voimaan 1.7.2015