Puukaupan valvontajärjestelmän viimeinen osa eli puukauppasopimusten rekisteröinti tulee pakolliseksi 1.7.2015 alkaen. Hallinnollinen vastuu vaatimusten täyttämisestä tulee voimaan puoli vuotta tämän jälkeen. Rekisteröinti voidaan tehdä sähköiseen puukaupan tietojärjestelmään EGAIS (Jedinaja gosudarstvennaja informatsionnaja sistema utšjota drevesiny). Rekisteri-ilmoituksen sisältö on määritelty hallituksen asetuksessa No 11 6.1.2015.

Yritysten edustajien mielestä metsälainsäädäntö kaipaa joitain uudistuksia. Erityisesti metsänkäyttöilmoituksen kanssa on käytännössä ongelmia. Ilmoituksen sisällön tulee lain mukaan vastata metsänkäyttösuunnitelmaa, vaikka leimikon rajauksessa mitatut puuston todelliset tunnukset eivät sitä vastaisikaan. Näin ollen yritykset joutuvat antamaan metsänkäyttöilmoituksessa vääriä tietoja. Käytännöt vaihtelevat alueiden välillä, osa paikallisista metsäviranomaisista hyväksyy todelliset tiedot. Ongelmien poistamiseksi tulisi vaatimukset muotoilla uudestaan siten, että korjuumäärät perustuvat todellisiin puustotunnuksiin. Lisäksi olisi määriteltävä konkreettisesti ne tapaukset, joissa viranomainen voi hylätä metsänkäyttöilmoituksen.

Lähde: Rossijskije lesnyje vesti

Aikaisemmin aiheesta: