Venäjän presidentti on allekirjoittanut lain, jolla metsälakiin lisätään puutavaran mittausta, kuljetusta ja kauppaa koskeva seurantajärjestelmä. Viranomaiset odottavat järjestelmän poistavan laittoman puun kaupan kokonaan.

Puukaupan seurantajärjestelmän perustana on valtiollinen tietojärjestelmä ”Puutavara”, joka tulee sisältämään tiedot kaikista Venäjän puukaupoista. Puun alkuperän valvontaa ja tarkistamista varten järjestelmästä löytyy tietoa metsänkäyttöoikeuksista, metsänkäyttöilmoituksista, metsänkäyttöraporteista, puukauppasopimuksista ja liikkeessä olevista todellisista puumääristä.

Lain tuomia uusia vaatimuksia ovat muun muassa korjatun puutavaran mittaaminen metsässä, jalopuiden kappaleittainen merkintä, pakollinen kuormakirja puunkuljetuksissa ja puukauppasopimuksen ilmoittaminen ”Puutavara”- tietojärjestelmään. Kauppasopimuksen ilmoittamisessa järjestelmään annetaan yksityiskohtaiset tiedot puun myyjästä, puutavaraerän laadusta ja määrästä sekä puunkorjuuoikeudesta.

Hallinnollisia rikkeitä koskevaan lakiin tehtiin uutta järjestelmää vastaavat täydennykset. Tietojen toimittamatta jättämisestä ja valheellisen tiedon toimittamisesta yrityksiä rangaistaan 100 000 – 200 000 ruplan (n. 2 200–4 400 €) sakolla. Lain vaatimusten rikkomisesta seuraa yrityksille 300 000 – 500 000 ruplan (n. 6 700–11 100 €) sakko ja mahdollisesti puun takavarikointi. Puun kuljetuksesta ilman kuormakirjaa seuraa yrityksille sakkoa 500 000 – 700 000 ruplaa (n. 11 100–15 600 €), lisäksi puu ja kuljetusväline takavarikoidaan. Yksityishenkilöille annettavat sakot ovat pienempiä.

Metsälain muutokset astuvat voimaan vaiheittain seuraavan kahden vuoden aikana. Myös Venäjän rikoslakiin ollaan tekemässä muutoksia, joiden myötä rangaistukset laittomista hakkuista tulevat kovenemaan.

Venäjän WWF on osallistunut aktiivisesti puukaupan seurantajärjestelmän valmistelutyöhön ja arvioi sen olevan tärkeä askel laittomien hakkuiden torjunnassa. Järjestelmän tehokas toimiminen kuitenkin edellyttää, että sen sisältämät tiedot ovat avoimesti kaikkien saatavilla. Muussa tapauksessa aloite muuttuu vain lisäbyrokratiaksi ja uudeksi korruptiomekanismiksi. Rikoslain koventaminen vastaa WWF:n arvion mukaan USA:n Lacey Actin ja EU:n puutavara-asetuksen henkeä ja vaikuttaa positiivisesti puumarkkinoiden laillisuuteen. Täytäntöönpano ei ole helppoa, koska muun muassa tahallisuuden osoittaminen on vaikeaa. Perustettava seurantajärjestelmä helpottaa kuitenkin työtä.

Lähteet: Venäjän metsätalousvirasto 1, Venäjän metsätalousvirasto 2, Venäjän WWF, laki Rossijskaja Gazetassa, Venäjän hallitus (rikoslain muutosesitys)

Aikaisemmin aiheesta: