Venäjän luonnonvara- ja ympäristöministeriö ja metsätalousvirasto ovat valmistelleet yli kaksi vuotta erillistä lainsäädäntöä puukaupan seurantajärjestelmän luomiseksi. Samaan aikaan ryhmä duuman jäseniä esitti puun alkuperän seurannan hoitamista metsälain muutoksilla, joita käsiteltiinkin duumassa heinäkuussa 2013. Käsittelyn jälkeen hallitus määräsi viranomaiset työstämään metsälakiin tulevia muutoksia edelleen ja nyt työ on saatu päätökseen.
Metsälakiin esitetyt viimeisimmät muutokset sisältävät erikseen valmistellun seurantajärjestelmän periaatteet. Metsänkäyttäjät ovat velvollisia järjestämään hakatun puun mittauksen. Puun ostajat, välittäjät ja kuljettajat ovat velvollisia ilmoittamaan käsitellyt puuerät valtiolliseen ”Raakapuu” -tietojärjestelmään. Uutena kohtana luonnoksessa on yhtenäisen kuormakirjan käyttöön ottaminen puun kuljetuksissa. Muutosesitykset käsitellään duumassa vuoden 2013 aikana.
Lakiluonnoksen tavoitteena on vähentää laittomia hakkuita tekemällä mahdolliseksi liikkeessä olevien puumäärien sekä puukauppaan osallistuvien tahojen valvonta. Viranomaiset pitävät laitonta puukauppaa metsäsektorin kehitystä hidastavana keskeisenä tekijänä. Vuosittain kirjataan noin 30 000 laittoman hakkuun tapausta.