Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Luonnonvaraministeriön metsävarannon hallinnon osaston asiantuntija I.Vasin toteaa, että metsien vuokraukselle asetettuja tavoitteita ei ole saavutettu. Vuokrauksella ei ole saatu aikaan metsien käytön tehostumista ja valtion metsätulojen toivottua kasvua. Vuokrauksen ehtoja tulkitaan yleisesti vuokraajien edun mukaisesti.

Vuokrauksen pohjalta tapahtuvan metsänkäytön ongelmat ovat koko metsäsektorin perusongelmia. Uusimmasta metsälakiesityksestä ei vielä selviä, miten osittain ristiriitaiset tavoitteet saavutetaan käytännössä.

Vuokrauskehitys 290803