Ensimmäinen kestävän kehityksen foorumi ”Yhteinen tulevaisuus” järjestettiin Moskovassa 25.11. Foorumin keskeisinä teemoina olivat kestävän kehityksen toimintaohjelman (Agenda2030) tavoitteiden toimeenpano ja seurannan järjestäminen Venäjällä sekä kansallisten kehityssuunnitelmien yhteensopivuus toimintaohjelman kanssa. Venäjä valmistelee parhaillaan vapaaehtoista kansallista raporttia, joka on tarkoitus esitellä vuonna 2020.

Ympäristötietoisuus kasvaa Venäjällä nopeasti ja ympäristötalkoisiin osallistuu satoja tuhansia vapaaehtoisia, huomioi luonnonvara- ja ympäristöministeri Dmitri Kobylkin foorumin avauspuheenvuorossa.

Foorumissa keskusteltiin muun muassa maaekosysteemien suojelusta ja uudistamisesta, metsäpalojen torjunnasta, ilmastonmuutoksen vaikutuksesta metsäekosysteemiin, metsien roolista ilmasto-ohjelmassa sekä luonnonsuojelualueiden tilanteesta. Lisäksi teemoina olivat tuloksellisen metsänuudistamisen järjestäminen, kestävä metsänkäyttö, julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyömahdollisuudet metsäsektorin kehittämisessä ja metsätalouden digitalisaatio.

Kansallisen ympäristöohjelman ”Ekologija” metsien suojelun alaohjelma ”Sohranenie lesov” on yksi tehokas keino kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiselle, toteaa varaministeri ja Metsäviraston johtaja Sergei Anoprienko. Ohjelmassa on asetettu tavoitteeksi kaksinkertaistaa metsänuudistamisen pinta-ala ja se sisältää myös lisätoimenpiteitä metsäpalojen torjuntaan.

Lähde: rosleshoz.gov.ru