Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Ježhenedelnik Lesopromyšlennika lehdessä (No 21 08.-14.09) julkaistiin luonnonvaraministeriön metsänkäytön hallinnon päällikön V. Nefedjevin laaja haastattelu, jonka teemana on metsätalouden ja metsäteollisuuden hyvän yhteistyön välttämättömyys. Hän puolustaa valtion metsänomistusta ja arvostelee subjekteja passiivisuudesta alan kehittämisen suhteen. Nefedjev väittää, että suomalainen hakkuiden teknologia on alunperin venäläinen malli. Uuden koordinointineuvoston merkitystä alan kehittämisessä korostetaan.

Nefedjev 100903