Metsänkäyttömaksujen määräytymisperusteita ollaan uudistamassa Venäjällä. Tavoitteena on luoda taloudellisia kannustimia metsätalouden tehostamiseen ja korkean jalostusasteen tuotannon kehittämiseen. Venäjän luonnonvara- ja ympäristöministeriö on valmistellut aihetta koskevan asetusluonnoksen.

Puun minimitaksan määrittämisessä suunnitellaan käytettävän puun markkinahintoja, korjuu- ja kuljetuskustannuksia, metsänhoitotoimien kustannuksia sekä puunkorjuuyrityksen voittoa, jolle määritellään normitaso. Lisäksi kannustinjärjestelmä sisältää erilaisia kertoimia ja kriteereitä.

Uudet laskentaperusteet suunnitellaan otettavan käyttöön 2021 alkaen uusille metsänvuokrasopimuksille ja vuodesta 2024 kaikille sopimuksille, myös ennen vuotta 2021 solmituille.

Muutoksen odotetaan kasvattavan metsänkäytöstä saatavia tuloja valtion budjettiin.

Lähde: Luonnonvara- ja ympäristöministeriö

Aikaisemmin aiheesta: 28.11.2017 Metsänkäyttömaksuihin korotuksia vuonna 2018