Joukko duuman edustajia on jättänyt metsälakiin muutosehdotuksen, jolla kiellettäisiin havupuun vienti Venäjältä epäsuorasti 10 vuodeksi 2020 alkaen. Ehdotuksessa metsälakiin lisättäisiin ehto, että vuoden 2030 loppuun saakka havupuun (teollisuuspuu) korjuu olisi sallittua vain, jos se jalostetaan tai käytetään Venäjän Federaation alueella.

Taustamuistiossa vientikieltoa perustellaan kasvavalla puunviennillä erityisesti Kiinaan. Vientirajoituksen mainitaan edistävän metsien uudistumista, vähentävän laittomia hakkuita ja lisäävän puunjalostusta Venäjällä. Muistiossa todetaan, että kansainvälisiä sopimuksia ei rikota, koska rajoitus ei koske suoraan vientiä.

Ehdotus on lähetetty duuman luonnonvarakomitean käsiteltäväksi.

Lähde: Duuman lakitietokanta

Aikaisemmin aiheeseen liittyen: 4.03.2017 Lakiehdotus havupuun vientikiellosta hylätty