Hannu Kivelän muistio, UM/Moskova

Venäjän metsätalouden perusperiaatteita on maksullisuus, ts. metsänkäytöstä tulee maksaa hyvitystä sen omistajalle.

Ministeri Trutnevin mielestä avoin huutokauppa on luotettavin tapa määritellä venäläisen metsän todellinen arvo. Venäjän hallitus määrittelee kunkin huutokaupan kohteena olevalle metsäalalle lähtöhinnan (vähimmäiskantohinnan).

Kantorahan määritys tulee uudistaa. Konkreettisten metsämaksujen määrittäminen on keskitetty metsävirastolle 1.1.2005 lähtien.

Metsävirasto kannattaa kantohinnan määrittämistä jäännösarvolaskelmaan perustuen. Mallin suurinpuute on, että siinä valtio määrää metsäteollisuuden tuottotason, mikä todennäköisesti johtaa investointien supistumiseen ja pitkällä tähtäimellä aleneviin kantohintoihin

Luonnonvaraministeri Trutnev neuvoi vielä kerran punnitsemaan eri hinnanmääritystapoihin liittyviä mahdollisia hyötyjä ja haittoja.

Kantohinnan määritystapa on tärkeä myös investoimista Venäjälle harkitsevalle Suomen metsäteollisuudelle, sillä se voi olla uhka investointihankkeiden kannattavuudelle.

Lue muistio