Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Ministeri Trutnev kertoi 31.05. presidentti Putinille, että metsälakiesitys on lähes valmis. Kuitenkin edelleen esitetään lakiesitystä arvostelevia vaikutusvaltaisia kannanottoja.

Duuman metsätalouden alakomitean puheenjohtaja Kruptšak kertoo, että talkehministeriön valmistelema lakiesitys huolestuttaa lähes kaikkia; metsäteollisuutta, ekologeja, subjektien johtoa ja yhteiskuntaa yleensä. Hän kaipaa kansallista metsäpolitiikkkaa ja esittää omat kehittämisen prioriteettinsä.

Akateemikko Pisarenko ja tohtori Strahov laativat vuonna 2002 kuvernööri Prusakin johtamalle valtakunnanneuvoston metsäasioiden työryhmälle laajan selvityksen Venäjän metsäsektorin kehittämisen perusteista. Nyt tämä selvitys laajennettuna on julkaistu kirjana, jota voidaan pitää kansallisen metsäpolitiikan luonnoksena.

Venäjän metsätalouden teoreettinen perusta on vanhaa perua ja Neuvostoliiton aikana se ei kehittynyt. Nyt tarvitaan uusi ekologisen metsätalouden paradigma.

Lue muistio