Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

IPE on tehnyt esityksen, jonka mukaan metsäteollisuuden omistuskiista ratkaistaisiin välimiesmenettelyn prosessin mukaan tehtävällä sopimuksella. IPE:n myöntäisi tietyiltä osin oikeiksi CM:n vaatimukset. Mikäli asiassa päästään näin ratkaisuun, niin sitä ei voida enää myöhemmin ottaa uuteen käsittelyyn.

CM:n edustajat eivät ole virallisesti kommentoineet esitystä mutta Kommersantin mukaan CM:n omistajat eivät ole hylänneet esitystä. Jos ratkaisu syntyy esityksen pohjalta, jäisivät Kotlaksen ja Bratskin kombinaatit IPE:lle ja CM sai korvauksena 50-60 MUSD.

Kommersant arvelee esityksen tyydyttävän myös Deripaskan liittolaista V. Kogania, joka on luopumassa metsäteollisuudesta ja tarjoaa myyntiin osuuttaan Arkangelin kombinaatista.

Lue muistio