Venäjän luonnonvaraministeriön intensiivisen metsänkäytön työryhmä on esittänyt kokeellisten metsäalueiden perustamista teollisuuden puuhuollon turvaamiseksi ja metsätalouden kannattavuuden parantamiseksi. Luonnonvaraministeri Sergei Donskoin mukaan pilottialueita voidaan perustaa korkean jalostusasteen tuotteita valmistavien metsäteollisuusyritysten yhteyteen. Näistä metsäklustereista tulee kasvun lähteitä koko Venäjän metsäteollisuudelle. Työryhmä esitti aikataulun metsälain ja metsänkäytön normien muutosten valmistelulle.

Lähde: Venäjän luonnonvara- ja ympäristöministeriö

Aikaisemmin aiheesta: 24.03.2014 Lakiluonnos intensiivisen metsänkäytön mallista