Ryhmä Venäjän liittoneuvoston senaattoreja on laatinut luonnoksen metsälain muutoksista, joilla mahdollistettaisiin metsäteollisuudelle intensiivisen metsänkäytön malli. Kyseessä ovat Venäjän metsäpolitiikka-asiakirjassakin mainitut ”tavoitemetsiköt” (tselevye hozjajstva), joissa kasvatetaan teollisuuden tarvitsemaa puulajia ja -tavaralajia erillisillä metsänhoidon ja metsänuudistamisen pelisäännöillä. Mallia voisivat toteuttaa vain metsänvuokraajat, joilla on korkean jalostusasteen tuotantoa. Valintakriteerit määrittelee erikseen Venäjän hallitus.

Uudessa mallissa metsien uudistamiskypsyyden määrittelyyn otettaisiin käyttöön myös läpimitta, kun nykyisin se perustuu pelkästään puuston ikään. Näin voitaisiin monipuolistaa metsänkasvatuksen tavoitteita ja parantaa metsänhoidon tasoa. Nykyisiltä vuokra-alueilta voitaisiin hakata puuta 20-50 % enemmän.

Tavoitemetsiköiden intensiivisen käytön myötä puun korjuu- ja kuljetuskustannusten odotetaan alenevat 10-30 %, kun kuljetusmatkat pienenevät, tienrakennustarve vähenee ja vähempiarvoiset lehtipuumetsiköt otetaan metsätalouskäyttöön.

Teollisuuden puuhuollon paranemisen lisäksi muutoksilla on positiivinen budjettivaikutus. Myös tarve hakata koskemattomia metsäalueita pienenee.

Lakiluonnos on lähetetty duuman käsittelyyn.

Lähteet: Parlamentskaja gazeta, Lakiluonnos (duuman tietokanta)