Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Jo 30 subjektia on hyväksynyt periaatteen, että alueille perustetaan federaation ja subjektin yhteinen ympäristö- ja luonnonvarahallinto. Uudistuksen toteutus on jo aloitettu Karjalan tasavallassa. Uudistus tulee selkeyttämään ja tehostamaan hallintoa ja todennäköisesti se vähentää federaation ja subjektien välisiä jännitteitä luonnonvaroja koskevassa päätöksenteossa. Hallinnon uudistus näyttäisi olevan samalla keino toimivallan delegoimiseksi subjektien suuntaan.

Luonnonvarahallinnon uudistus 240603