Аrtikkelissa esitellään metsäkoneenkuljettajien koulutustarpeesta tehdyn selvityksen tuloksia. Selvityksen on tehnyt Petroskoin valtionyliopiston metsäinsinööritiedekunta yhteistyössä Metsäntutkimuslaitoksen kanssa hankkeen ”Korjuumenetelmien vertailu – vaikutukset puun laatuun ja korjuuyritysten kokonaistuottavuuteen” puitteissa. Koulutustarvekartoitus toteutettiin kymmenessä puunkorjuuyrityksessä Luoteis-Venäjällä.

koulutustarvekartoitus

Анализ потребности в обучении операторов лесозаготовительных машин