Gerasimov, Yuri & Karjalainen, Timo. 2009.
Metlan työraportteja 123.

Julkaisussa arvioidaan Luoteis-Venäjän alueiden energiapuuvaroja ja toimituskustannuksia. Energiapuuksi laskettiin vuoden 2006 hakkuiden sekä saha- ja levyteollisuuden sivutuotteet. Energiapuun kuljetuskustannuksia Suomen raja-asemille arvioitiin kolmelle kuljetusmuodolle.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-40-2166-4