Suurimmat venäläiset ympäristöjärjestöt – WWF, Kansainvälinen sosiaalisekologinen liitto, Venäjän Greenpeace ja IUNC – jättivät heinäkuun lopulla vetoomuksen vuodelle 2005 suunniteltua Roslesinforgin yksityistämistä vastaan, kerrotaan Luonnonvaraministeriön tiedotteissa. Vuonna 1980 perustettu valtiollinen tilastolaitos kokoaa metsätalouden tilastotietoja, joiden pohjalta Venäjän metsäpolitiikkaa kehitetään. Se tilastoi mm. puukauppaa, puunkorjuuta, metsätalouden rahoitusta ja metsävuokrausta koskevia tietoja, joita Venäjän metsävirasto asiantuntijoineen analysoi.

Vetoomuksessa todetaan, että Roslesinforgiin on koottu kattavasti sekä valtakunnallisesti että alakohtaisesti merkittävä metsätieto. Laitoksen yksityistäminen voi romahduttaa metsätalouden hallinnon informaatiojärjestelmän, jolloin perusteltujen hallinnollisten päätösten tekeminen on mahdotonta.

Ympäristöjärjestöt muistuttavat, että Venäjän hallituksen vahvistamien vuoteen 2006 saakka sovittujen yksityistämishankkeiden perusajatuksen mukaan yksityistettäviksi ehdotetaan vain sellaisia kohteita, joita ei käytetä valtion toimintojen ja tehtävien turvaamiseen, eikä Roslesinforg kuulu niiden joukkoon.

Lähde: Venäjän luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu