Ympäristöjärjestöt Greenpeace ja Pietarin luonnontieteilijöiden yhteisö ovat tyytyväisiä päästyään mukaan Leningradin alueen metsäsuunnitteluprosessiin. Järjestöt tapasivat tällä viikolla Leningradin alueen leshozien edustajia ja yhteistapaamisessa sovittiin useista ympäristöä paremmin huomioivista muutoksista alueen tuleviin metsäsuunnitelmiin.

Uudistuksena aikaisempaan päätettiin toisen käyttöryhmän metsissä tietyillä metsätyypeillä muuttaa avohakkuut jatkuviksi hakkuiksi. Metsää suojaavat jatkuvat hakkuut olisivat olleet käypä vaihtoehto jo aiemminkin, mutta käytännössä suunnitelmissa suosittiin helpompia avohakkuita. Tämän viikkoisen yhteistapaamisen tuloksena tilanteeseen tulee kuitenkin perustavanlaatuinen muutos.

Lisäksi tapaamisessa hyväksyttiin luettelo Leningradin alueen Punaisessa kirjassa mainittujen kasvilajien kasvupaikoista. Näillä alueilla ei tulla enää sallimaan avohakkuita.

Ympäristöjärjestöjen mukanaolo jo suunnitelman laadintavaiheessa on Greenpeacen mukaan äärimmäisen tärkeää, koska 10-vuotisten metsätaloussuunnitelmien hyväksymisen jälkeen muutosten teko suunnitelmien metsänkäsittelyohjeisiin on käytännössä mahdotonta.

Lähde: Venäjän Greenpeace