Kansalaisjärjestöt saavuttivat tavoitteensa, kun hakkuusäännöt jäivät Venäjän oikeusministeriössä vahvistamatta, tiedottaa Venäjän WWF. Järjestöt olivat kiinnittäneet huomionsa siihen, että säännöt tekivät uudessa metsälaissa kielletyt suojelumetsien avohakkuut mahdollisiksi.

Hakkuusäännöt ovat metsälain jälkeen tärkein metsänkäyttöä määrittelevä dokumentti, josta kestävän metsänkäytön toteuttaminen riippuu. Säännöissähän määritellään hakkuiden päätyypit ja tavat eri metsänkäyttöryhmissä, puunkorjuun ajankohdat, leimikoiden koko, vierekkäisten leimikoiden hakkuuajat jne.

Sääntöjä käsiteltiin kaksi kertaa metsäviraston metsäneuvostossa ja sen valmistelutyöryhmään kuului myös kansalaisjärjestöjen, mm. Venäjän WWF:n, Greenpeacen ja Luonnonsuojelukeskuksen edustajia, jotka sovittelivat näkökantojaan yhteen muiden valmistelijoiden näkemysten kanssa.

Ylemmän tason elimissä kuitenkin päädyttiin muokkaamaan säännöt kokonaan uusiksi. Sääntöjen uudessa versiossa kestävän metsänkäytön harjoittamisen mahdollisuudet jäivät vähäisiksi, mutta suojelumetsien vastuuton hakkuu sai jalansijaa. Tämän vuoksi kansalaisjärjestöt lähettivät tarkkaan perustellun yhteisen kirjeen Venäjän oikeusministeriöön, mistä hakkuusäännöt on nyt palautettu rekisteröimättömänä luonnonvaraministeriöön.

Lähde: Venäjän WWF