Venäjästä tuli Maailman kauppajärjestön (WTO) jäsen elokuussa 2012. Jäsenyyden myötä toimintaympäristön pelisäännöt selkiytyvät, markkinat avautuvat ja Venäjältä poistuu mahdollisuus käyttää suojatulleja kotimaisen tuotannon tukemiseksi. Useiden metsäteollisuustuotteiden tuontitullit alenevat, mikä parantaa suomalaisten yritysten asemaa Venäjän markkinoilla. Puun vientitullien aleneminen kiristää Venäjän puumarkkinoita havutukin suhteen, mutta lisää pelivaraa lehtipuun osalta.

Lue lisää Metlan Talous ja yhteiskunta -uutiskirjeestä 3/2012

Aiheeseen liittyvä tausta-artikkeli on julkaistu Metlan Metsäsektorin suhdannekatsauksessa: suomenkielinen (maksullinen), Membership of World Trade Organisation Opens Up Russian Market (avoin)