Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Lesprom Industry Consalting julkaisi maaliskuussa raportin Venäjän metsäteollisuuden toiminnasta vuonna 2003. Metsäteollisuuden tuotannon kasvu oli selvästi hitaampaa kuin teollisuustuotannon kasvu keskimäärin.

Vuonna 2003 metsäteollisuuden tuotanto kasvoi 1.5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Sellu- ja paperiteollisuus on metsäteollisuuden vakain toimiala ja puunkorjuu on edelleen heikoin toimiala. Metsäteollisuuden suhteellinen osuus Venäjän teollisuudessa ja kansantaloudessa on pienentynyt.