Venäjän metsätalousvirasto Rosleshoz aikoo ryhtyä tiukkoihin toimenpiteisiin sellaisten alueiden suhteen, jotka eivät tilitä keräämiään metsänkäyttömaksuja täysimääräisinä budjettiin. Venäjän alueiden budjettivelka federaatiolle kasvoi vuonna 2010 lähes 500 miljoonalla ruplalla ja ylitti jo 4 miljardin ruplan rajan (n. 100 milj.€).

Rosleshozin johtaja Viktor Masljakov totesi, valtiovalta ei yleisesti ottaen voi suostua kuvernöörien pyyntöihin velkojen alaskirjaamisesta. Kussakin konkreettisessa tapauksessa on selvitettävä, mistä maksurästit johtuvat ja onko tehty jotakin velan perimiseksi ajallaan. Viraston johtaja antoi ymmärtää, että Venäjän federaation joidenkin alueiden viranomaiset pelaavat omaa peliään liike-elämän kanssa myöntämällä perusteettomia maksulykkäyksiä ja etuja sekä alaskirjaamalla ”luottotappioita”, mistä seuraa sekä alueellisten että federaation budjettien vajetta. Metsätalousviraston johdon mukaan näissä tapauksissa voidaan välillä nähdä korruption merkkejä ja silloin on tarpeen tutkia asia huolellisesti ja mahdollisesti tehdä tutkintapyyntö myös lainvalvontaviranomaiselle. Metsätalousvirasto valmistelee nyt muutoksia alueille federaation budjetista jaettavien subventioiden laskutapaan. Niille alueille, joilla on budjettimaksuja rästissä, on kehitteillä alennuskerroinjärjestelmä. ”Omia pelejään pelaaviin alueisiin ryhdytään soveltamaan yksinkertaista sääntöä: jos hukkaat ruplan, menetät kaksi ruplaa subventiota”, kuului Venäjän metsätalousviraston johtajan kanta.

Esimerkiksi Karjalassa metsänvuokraajat olivat tämän vuoden alussa velkaa 400 miljoonaa ruplaa. Vaikka saatujen metsänvuokramaksujen määrä kasvoi vuonna 2010 lähes 80 % edellisvuoteen verrattuna, puolella metsänvuokraajista (53 kpl) on maksuja rästissä. Oikeusteitse maksuja perittiin viime vuonna yli 500 miljoonaa ruplaa, lisäksi yhdeksän metsänvuokrasopimusta on purettu. Karjalan viranomaiset aikovat tiukentaa kontrollia. Karjalan päämiehen Andrei Nelidovin mukaan vuokrasopimuksiin on lisättävä pakollinen ehto hakkuumahdollisuuksien täydestä käytöstä. Lisäksi vuokraajilla on oltava valmiudet ja koneet omaan puunkorjuuseen, metsien edelleenvuokrauksesta on päästävä eroon.

Lähteet: Rossijskie lesnye vesti artikkeli 1 ja artikkeli 2, Karjalan tasavallan nettisivut (suomenkielinen)