Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriö järjesti vuoden 2017 lopulla foorumin ”LPK 360°”, jossa käsiteltiin Venäjän metsäteollisuuden tilannetta. WhatWood on julkaissut yhteenvedon tapahtuman keskeisestä sisällöstä.

Teollisuus- ja kauppaministeri Denis Manturovin puheenvuoro:

  • Viimeisinä vuosina on panostettu tuotannon jalostusasteen nostamiseen. Uusin ja olemassa oleviin tuotantolaitoksiin on investoitu 870 miljardia ruplaa (12 mrd. €*) 10 vuoden aikana. Puolet tästä on tehty metsäalan prioriteetti-investointiprojekteissa, joita on toteutettu 93. Työn alla on 50 projektia, joista suurin osa valmistuu kolmen vuoden sisällä.
  • Tällä hetkellä Venäjän tuotanto kasvaa nopeasti erityisesti päällystetyn paperin, viilupuun, MDF- ja OSB-levyn sekä pellettien osalta. Näissä tuotteissa tuotanto kattaa hyvin kotimaisen kysynnän. Tulevien 10 vuoden aikana kasvua odotetaan erityisesti liukosellun, pehmopaperien ja pakkauskartonkien tuotannossa sekä puurakentamisessa.
  • Investointien houkuttelemiseksi ollaan tekemässä muutoksia prioriteetti-investointien mekanismiin. Tällä hetkellä edellytetään rahoituksen varmistamista 100 prosenttisesti, mutta vaatimusta ollaan laskemassa 50 prosenttiin kolmivuotisille projekteille ja 25 prosenttiin pitkäaikaisille projekteille.
  • Tärkeimmät metsäteollisuuden investointiprojektit, kuten sellutehtaiden rakentaminen, suunnitellaan toteutettavaksi erityisten federaation investointisopimusten muodossa. Pienemmissä projekteissa voidaan neuvotella alueellisten viranomaisten kanssa alueellisten investointisopimusten mekanismista.
  • Metsäkonekanta on pääosin ulkomaista, eikä kotimainen tuotanto ole kilpailukykyistä. Ulkomaisten konevalmistajien kanssa ollaankin neuvottelemassa tuotannon aloittamisesta Venäjällä. Valtiovalta on valmis tarjoamaan tukea pilottierien tuotantokustannusten osittaisella kompensoimisella ja leasing-sopimusten alennuksilla.
  • Kohdistettua tukea tarjotaan mm. Kaukoidän puunjalostuslaitoksille. Raakapuun vientitulleja laskettiin niille yrityksille, joilla on alueella puunjalostusta (ks. uutinen).
  • Vaneritukin vientiä ollaan rajoittamassa 6 kuukauden vientikiintiöllä, tarkoituksena turvata vaneritehtaiden puuhuolto (ks. uutinen). Vastaavia päätöksiä ollaan valmiita tekemään myös muiden tuoteryhmien osalta, jos samanlaisia ongelmia esiintyy.
  • Puurakentamisen edistämiseksi vuoden 2018 budjettiluonnokseen on sisällytetty 200 miljoonaa (3 milj. €*) ruplaa tukea pankeille, tavoitteena parantaa lainojen saatavuutta puutalojen ostoon.
  • Metsäteollisuutta on tuettu 2,6 miljardilla ruplalla (37 milj. €*) vuonna 2017, mm. kompensoimalla korkean teknologian tuotteiden vientikustannuksia.
  • Tällä hetkellä työn alla on kotimaisen kysynnän kasvattaminen, mm. vähittäismyyjien kanssa käydään keskustelua muovipakkausten korvaamisesta paperisilla.

Lähde: Russian Timber Journal № 01-2018

*1 €=70 RUB