Venäjän metsänuudistamisen tilaa ja asiaan liittyvien ongelmien ratkaisua pohdittiin Metsätalousviraston järjestämässä kokouksessa. Vuodelle 2008 suunnitellut metsänuudistustyöt saatiin toteutettua koko Venäjän tasolla hyvin. Metsänuudistamistöitä tehtiin 825 000 hehtaarin alueella, joista metsänvuokraajat toteuttivat lähes puolet. Viljelemällä taimikoita perustettiin 191 900 hehtaaria, josta metsänvuokraajien osuus oli reilu kolmannes. Taimikonhoitoa ja metsänuudistamista rahoitettiin 5,7 miljardilla ruplalla (n. 127 milj.€).

Kuudessa subjektissa metsänuudistaminen jäi tavoitteesta ja 12 subjektissa metsänviljelyä ei saatu toteutettua suunnitelman mukaisesti. Osassa subjekteista viljellyt taimikot ovat huonossa kunnossa. Koko Venäjän alueella on toteutettu metsänviljelyä 914 000 hehtaarilla vuosien 2003-2007 aikana, kun saman ajan kuluessa on luokiteltu kuolleeksi 521 100 hehtaaria viljeltyjä taimikoita. Useassa subjektissa kuolleiden taimikoiden määrä on viljeltyjä suurempi. Esimerkiksi Tverin ja Kirovin alueilla viljelytaimikoita kuoli kaksinkertainen määrä perustettuihin verrattuna viiden vuoden aikana.

Metsänuudistumisen turvaamiseksi on voimassaoleviin metsänuudistamis- ja metsänviljelysäädöksiin tehtävä muutoksia sekä luotava lisää toimintaohjeita ja säädöksiä.

Lähteet: Venäjän metsätalousviraston uutinen, Metsätalousviraston metsänuudistamisosaston päällikön A.A. Ermolenkon esitelmä