Venäjän metsälakiin on tehty muutoksia, joiden myötä pk-yritykset voivat saada metsävaroja käyttöönsä leimikon pystymyyntisopimuksella. Tähän saakka puunkorjuuta varten on voinut saada metsiä vain vuokraamalla, johon pk-yrityksillä ei ole ollut aina mahdollisuutta suurten yritysten kilpailun vuoksi. Nyt pk-yritykset voivat solmia lyhytaikaisen (enintään vuosi) sopimuksen ilman metsänvuokrauksen vaatimia kustannuksia metsäsuunnitteluun tai metsänuudistamiseen. Pystymyyntisopimukset huutokaupataan ja aloitushinta sisältää metsän suojeluun ja uudistamiseen liittyvät kustannukset.

Lisäksi laissa määritellään tarkennuksia metsäpalstojen muodostamiseen sekä metsänkäyttöön liittyviin käsitteisiin (metsiköiden hakkuu, puunkorjuu, metsäpalstojen suunnittelu, hakkuuala, hakkuutyöt).

Myös oikeus jatkaa metsänvuokrasopimusta ilman huutokauppaa entisen sopimusajan umpeuduttua lisättiin metsälakiin. Jatkaminen edellyttää, että metsänvuokraaja on hoitanut velvollisuutensa ja entinen sopimus on kestänyt yli kymmenen vuotta tai se on saatu ilman kilpailua (mm. prioriteetti-investointihankkeet).

Laki astuu voimaan 1.10.2015.

Lähteet: Rosleshoz, laki 29.06.2015 g. № 206-FZ