Venäjän metsävirasto ja valtionosakeyhtiö Itävallan federatiiviset metsät ovat allekirjoittaneet metsäyhteistyösopimuksen, jonka tarkoitus on kehittää Venäjän ja Itävallan pitkäaikaisia suhteita kestävän metsänkäytön ja metsänhoidon alalla, kertoo Luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu.

Viime aikoina itävaltalaisyhtiöt ovat lisänneet aktiivisuuttaan Venäjän sellu- ja paperiteollisuuden ja siihen suuntautuneen koneenrakennusteollisuuden alalla. Samoin on käynyt myös puunjalostusteollisuuden puolella. Pilottihankkeena esimerkiksi puunjalostustehtaan rakentaminen Jegorevskiin Moskovan alueelle. Hankkeen tavoitteena on korvata tuontitavarat Venäjällä tuotetuilla laatutavaroilla.

Itävaltalaisosapuoli suunnittelee lisäävänsä investointeja Venäjän puunjalostusteollisuuteen aina 500 milj. dollariin saakka, mm. perustamalla vähempiarvoisen puutavaran ja lehtipuun jalostuslaitoksen Kostroman alueelle. Kostroman aluetta käsittelevä yhteistyösopimus on allekirjoitettu jo keväällä 2004 ja sen puitteissa perustettu yhteisyritys on vuokrannut metsää n. 280 000 ha, jonka hakkuumääräksi on arvioitu 660 000 m³ vuodessa. Hakkuutoiminta ja metsänuudistustyöt ovat jo käynnissä ja metsäautotiet rakenteilla.

Venäjän ja Itävallan metsäyhteistyön puitteissa aiotaan puuttua myös laittomiin hakkuisiin, laittomaan puukauppaan sekä metsäsektorin korruptoituneisuuteen metsäsertifiointia, asiantuntijakoulutusta ja tutkimusta unohtamatta.

Lähde: Venäjän luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu